Codi de bones pràctiques de la indústria farmacèutica

LAINCO, com associat a Farmaindustria, s'adhereix al Codi de Bones Pràctiques de la Industria Farmacéutica aprovat el juny de 2014, en el qual la indústria farmacèutica ha apostat per la transparència en les relacions amb les organitzacions sanitàries i els seus professionals, en el convenciment que és la millor forma de generar credibilitat i reforçar la confiança en un sector compromès amb la societat, como és el farmacèutic.

Per a més informació:  http://www.farmaindustria.es/web/
Última actualització > 27/10/2022