Registre i inscripcions legals

Laboratori Farmacèutic (Titular, fabricant i comercialitzador).
Nº: 1.797 E
Ministeri de Sanitat i Consum
Certificat de compliment de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments
Departament de salut (Generalitat de Catalunya)
Certificat de compliment de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments Veterinaris
Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Ministeri de Sanitat i Consum)
Registre General Sanitari d'Aliments
Nº: 26-07810/B
Ministeri Sanitat i Consum
Registre Sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)
Nº: 26-05638/CAT
Departament Sanitat i Seguretat Social (Generalitat de Catalunya)
Laboratori Agroalimentari de Catalunya
Nº 69
Departament de Agricultura, Alimentació i Acció Rural (Generalitat de Catalunya)
Última actualització > 27/10/2022