Acord amb la Universitat de Vic sobre la patent d’un nou bioestimulant biològic.

Acord amb la Universitat de Vic sobre la patent d’un nou bioestimulant biològic.
29/04/2019

La patent llicenciada és propietat de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la UVic-UCC i de dos exestudiants dels graus de Biotecnologia i de Ciències Ambientals de la mateixa universitat.

Segons va manifestar la direcció de LAINCO, amb aquesta col·laboració es pretén potenciar el desenvolupament d’una línia de productes biològics que aportin als agricultors solucions sostenibles per aconseguir una major producció i millorar la resistència dels cultius a condicions d’estrès.

El bioestimulant del creixement desenvolupat està basat en microorganismes bacterians que milloren la nutrició dels cultius.

LAINCO té previst comercialitzar pròximament aquest producte tant en el mercat nacional com internacional.

Última actualització > 05/10/2020