Cursos de Fumigadors. Nivell qualificat.

Cursos de Fumigadors. Nivell qualificat.
01/02/2019

Aquests cursos consten de sessions teòriques i pràctiques en les quals es donen els coneixements necessaris pel maneig de productes fumigants, entre els quals destaquen els desinfectants de sòls a base de Metam sodi.

Per obtenir el carnet de fumigador s’ha d’acreditar prèviament el carnet de nivell bàsic o qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

Els cursos programats pel primer trimestre de 2019 són els següents:

- Escola Agrària de Mas Bové de Constantí (Tarragona): 4 al 12 febrer de 2019

- Escola Agrària de l’Empordà de Monells (Girona) : 18 al 26 de febrer de 2019

- Escola Agrària de l’Empordà de Monells (Girona) : 18 al 26 de març de 2019

Última actualització > 06/11/2020