LAINCO MANTÉ L’ACTIVITAT COM A INDÚSTRIA ESSENCIAL

06/04/2020

Lainco S.A. implementa des de l’inici d’aquesta epidèmia, uns estrictes protocols d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, per a la protecció dels nostres treballadors i de les nostres activitats essencials de producció. Amb tot això, pretenem estendre aquesta salvaguarda al servei de clients i proveïdors, amb l’objectiu de mantenir, en la mesura del possible, les dates de recepció i entrega de productes.

A l’inici de la quarta setmana de l’Estado d’Alarma, seguim atentament l’evolució dels esdeveniments, amb el convenciment que la nostra empresa aplicarà la millor solució d’acord amb les condicions de cada moment, per minimitzar el perjudici que aquesta crisis sanitària pogués provocar al nostre servei a clients i distribuïdors.

Els informarem de qualsevol anomalia que es pogués produir i els agraïm la seva comprensió.

Última actualització > 27/10/2022