LAINCO PORTUGAL adherida a Valorfito

LAINCO PORTUGAL adherida a Valorfito
23/02/2016

LAINCO PORTUGAL està adherida al Sistema Valorfito gestionat per Sigeru (Sistema Integrat de Gestió de Residus d’Envasos d’agricultura).

D’acord amb el contracte, la responsabilitat per la Gestió dels Residus d’envasos primaris dels productes fitosanitaris de Lainco Portugal es transfereix a Sigeru Lda.

Última actualització > 05/10/2020