LAINCO renova el seu contracte amb Ecoembes

LAINCO renova el seu contracte amb Ecoembes
31/10/2014

LAINCO, S.A. segueix renovant el seu contracte amb ECOEMBES (Ecoembalajes España, S.A.) per a la recollida selectiva, recuperació de residus d’envasos i el seu posterior tractament, reciclat i valoració.

Ecoembes s’encarrega de la gestió dels residus d’envasos que consumim regularment a les nostres cases i en el cas de LAINCO afecta als nostres productes de la gamma Horta - Jardí. A l’etiqueta d’aquests productes s’hi troba el distintiu Punt Verd com a garantia d’adhesió a Ecoembes.

Gràcies a aquest Sistema Integrat de Gestió (SIG) és possible tancar el cicle: des del disseny i fabricació de l’envàs, envasat, distribució i comercialització del producte, fins la recuperació del residu de l’envàs i la seva transformació en una nova matèria prima mitjançant el reciclatge. D’aquesta forma es dóna una nova vida als envasos i es redueix el seu impacte ecològic negatiu.

Última actualització > 05/10/2020