Compromís

LAINCO, S.A. col·labora en la creació de llocs de treball i riquesa des de la contribució al desenvolupament econòmic i social del seu entorn i amb un gran compromís respecte el medi ambient.

Conscients del valor de la Recerca i el Desenvolupament (R+D), LAINCO, S.A. manté una política activa de promoció de la innovació tecnològica:

  • Divisió Farmàcia: Investigació de noves formulacions farmacèutiques.
  • Divisió Agricultura: Convenis amb importants centres de investigació espanyols.

D'altra banda, LAINCO, S.A. pertany i participa en les principals associacions espanyoles i europees del sector:

  • AEPLA (Associació Empresarial per a la Protecció de las Plantes)
  • APJ (Associació d'empreses amb productes per a la cura de Parcs i Jardins)
  • ECCA (European Crop Care Association)
  • FARMAINDUSTRIA (Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica)

LAINCO també és membre preferent de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.

Finalment i per assegurar la correcta gestió mediambiental dels envasos buits, LAINCO, S.A. està adherida als Sistemes Integrats de Gestió:

  • SIGFITO (Fitosanitaris agrícoles)
  • ECOEMBES (Productes de jardineria domèstica)
  • SIGRE (Productes farmacèutics).
  • SIGERU (Fitosanitaris agrícoles de Portugal)
Última actualització > 27/10/2022