Història

La fundació de LAINCO, S.A. es remunta a l'any 1.934 fruit de la iniciativa personal i empresarial del Doctor en Químiques Josep Antoni Serrallach Julià. Gràcies al seu extraordinari caràcter emprenedor i científic, va iniciar la formulació d'un laxant col·loidal (Emuliquen) que va ser la base per a la creació d'un laboratori d'especialitats farmacèutiques. A continuació, va desenvolupar l'especialitat Mercromina (antisèptic dermatològic), un dels productes més emblemàtics i reconeguts de la nostra empresa.

L'any 1.950 es va crear la Divisió de Productes per a l'Agricultura amb l'objectiu de proporcionar solucions innovadores a l'agricultura espanyola. Des dels seus inicis, LAINCO, S.A. va destacar per la seva tasca de síntesis, formulació i investigació, així com pel seu esforç divulgador i formatiu, sent pioners en la introducció de nous mitjans de defensa fitosanitària a Espanya.

Gràcies a l'acord assolit el 1.972 amb l'empresa japonesa Hokko, LAINCO, S.A. va iniciar la distribució exclusiva per a Espanya dels fungicides biològics KASUMIN (Kasugamicina) i LAICON (Polioxina-B), que durant molts anys han sigut productes de referència en el sector fitosanitari.

A partir de l'any 1.998, LAINCO, S.A. va iniciar un important salt qualitatiu amb significatius progressos en tots els àmbits, consolidant-se com una de les empreses més prestigioses del sector i amb la voluntat de prosseguir la seva constant evolució i adaptació als nous requeriments del segle XXI.

Des de l'any 2.002 LAINCO, S.A. disposa del Certificat ISO 9001/2000 de Gestió de Qualitat per a las àrees d'Investigació, Formulació i Comercialització de productes fitosanitaris i especialitats farmacèutiques.

L'any 2.005 es va obtenir la certificació per a la realització d'Assaigs Oficialment Reconeguts (EOR).

L'any 2.008 es va obtenir la certificació ENAC de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) per a la determinació de propietats físico-químiques de productes fitosanitaris.

Durant l'any 2.009, l'empresa va celebrar el seu 75è aniversari (1.934-2.009).

L'any 2012 es va construir una nova sala blanca de síntesi de principis actius farmacèutics, equipada amb la més moderna tecnologia.

L’any 2.013 es va renovar la planta química de síntesi del Metam sodi.

L’any 2.015 es va obtenir la inclusió del Metam de Lainco al Registre Europeu de Fitosanitaris.

El 2.017 es van construir tres noves naus industrials per a l’ampliació de la planta de producció fitosanitària.

L’any 2.018 nova línia automàtica d’envasat de desinfectants de sòl.

El 2.019 nou laboratori i planta de formulació de productes biològics.

L’any 2.020 nova planta de producció i envasat de fungicides.

Última actualització > 27/10/2022