Ampliació de capital social

31/08/2013

A la Junta General del 14 de juny es va aprovar una ampliació de capital amb càrrec a reserves de 3 milions d’euros, d’aquesta manera LAINCO, S.A. passa a disposar d’un capital social de 8 milions d’euros. Aquest acord va quedar inscrit al Registre Mercantil de Barcelona amb data 28 de juliol de 2011.

La finalitat d’aquesta ampliació és la de presentar un patrimoni net al Balanç que representi formalment l’esperit de creixement i l’estratègia d’autofinançament i permanència de recursos propis a llarg termini, que caracteritzen a l’empresa des de la seva fundació el 1934.

Última actualització > 28/09/2022