LAINCO es converteix en un espai cardio-segur

LAINCO es converteix en un espai cardio-segur
21/10/2014

Tot i que la seva instal•lació només és obligatòria per a determinats recintes amb gran concurrència de públic, LAINCO ha instal•lat un desfibril•lador extern automàtic (DEA) amb l’objectiu de millorar la protecció de tots els seus treballadors i de qualsevol col•laborador extern que es trobi a la empresa.

Els desfibril•ladors són eficaços en més del 75% de les parades cardio-respiratòries i, si s’apliquen durant els primers minuts de la crisis, augmenten la taxa de supervivència entre un 40 i 70%

D’altra banda, LAINCO ha inscrit el DEA en el Registre de desfibril•ladors de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

Última actualització > 28/09/2022