LAINCO, S.A. celebra el seu 75è aniversari (1934-2009)

23/04/2009

Durant l’any 2009, l’empresa LAINCO, S.A. fabricant de productes farmacèutics i fitosanitaris celebra el seu 75è aniversari. El modest laboratori fundat el 1.934 pel Dr. José Antonio Serrallach, s’ha convertit en l’actualitat en una empresa de referència en el sector fitosanitari i farmacèutic espanyol.

En els seus orígens, LAINCO, S.A. es va constituir exclusivament com un laboratori d’especialitats farmacèutiques i alguns dels seus productes com Emuliquen (laxant col·loidal) i Mercromina (antisèptic dermatològic) en van convertir en productes emblemàtics i de gran popularitat per a generacions de consumidors.

L’any 1950 es va crear la Divisió de Productes Fitosanitaris amb l’objectiu de proporcionar noves solucions a l’agricultura espanyola. Ràpidament, LAINCO S.A. va destacar per la seva labor d’investigació, síntesi i formulació obtenint innovadores formulacions de gran eficàcia i acceptació. A més a més, es va caracteritzar per un gran esforç de divulgació i formació de tècnics i agricultors, sent pionera en la introducció de nous mètodes de defensa fitosanitària, com per exemple el sistema anti-míldiu, mitjançant la creació de la primera xarxa d’estacions d’avisos constituïda a Espanya.

A partir de l’any 1.998, LAINCO, S.A. realitza un important salt qualitatiu amb significatives millores en tots els seus àmbits d’actuació, avalats per diverses certificacions de qualitat obtingudes des d’aleshores, entre les que destaquen:

- Certificat GMP de Bones Pràctiques de Fabricació per a la divisió farmacèutica (2000).

- Certificat ISO 9001/2000 de Gestió de Qualitat per a les àrees de Investigació, Formulació i Comercialització de productes fitosanitaris i especialitats farmacèutiques (2002).

- Certificació per a la realització d’Assaigs Oficialment Reconeguts (EOR) de productes fitosanitaris (2005)

- Certificació ENAC de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) per a la determinació de propietats físico-químiques de productes fitosanitaris (2008)

A partir de tota la seva experiència i del seu compromís amb la consolidació d’una indústria química racional i sostenible, LAINCO, S.A. es planteja un ambiciós futur amb múltiples objectius estratègics:

- Implicació en la qualitat de vida de la societat, mitjançant el desenvolupament i la innovació de nous medis de defensa fitosanitària i de noves especialitats farmacèutiques.

- Compromís amb la satisfacció i el servei al client.

- Incorporació de les últimes innovacions tecnològiques.

- Defensa de matèries actives al nou Registre Europeu.

- Creixement i expansió internacional.

- Compliment de totes les normatives de garantia de qualitat, protecció del medi ambient i seguretat alimentaria.

- Creixement empresarial promovent l’ocupació, en un entorn de conciliació familiar i laboral.

Així doncs, LAINCO, S.A. segueix compromesa en adaptar-se als nous requeriments d’un món globalitzat, per seguir mantenint la confiança que sempre li han demostrat els seus clients.

Última actualització > 28/09/2022