Presentació

LAINCO, S.A. és una empresa química d'investigació, desenvolupament, fabricació, envasat i comercialització de productes fitosanitaris i farmacèutics.

LAINCO, S.A. és una empresa espanyola independent amb una identitat empresarial amplament reconeguda en el sector fitosanitari i farmacèutic per la qualitat dels seus productes, el seu compromís amb la satisfacció i el servei als clients, així com per la seva projecció europea i internacional.

Conscients del valor crucial del factor humà LAINCO, S.A. basa el desenvolupament de totes les seves activitats en la força i creativitat d'una plantilla estable, altament qualificada i compromesa amb la cultura corporativa de l'empresa.

Des de l'experiència que donen els llargs anys d'esforç sostingut, LAINCO, S.A. renova dia a dia la seva aposta  per la qualitat, la innovació tecnològica i el respecte pel medi ambient per assegurar un model de desenvolupament eficient i sostenible.

Última actualització > 27/10/2022