Política de privacitat

En compliment del Reglament UE 2016/679 General de protecció de Dades i la resta de normativa aplicable (Llei Orgànica de Protecció de Dades); a continuació, l'informem sobre la política de privacitat de LAINCO, S.A. relativa al tractament de dades personals.

1. Responsable del tractament de les seves dades:

El responsable del tractament de les seves dades personals és LAINCO, S.A. (A-08290348) amb domicili a Avinguda Bizet 8-12, Polígon Industrial Can Jardí; 08191 Rubí (Barcelona)

Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 21.835, Foli 215, pàgina nº B-28.267, Inscripció 45ª

Correu electrònic de contacte: rgpd@lainco.es

2. Obtenció de les seves dades personals

Són aquelles dades que ens facilita a través de formularis de recollida de dades i les que ens puguin remetre utilitzant els apartats de contactes.

Dades obtingudes a través de les relacions comercials o contractuals ja siguin actuals o mantingudes en el passat.

3. Finalitat del Tractament

Les seves dades es tracten amb la finalitat de poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració amb vostè.

4. Tractament de les dades personals

LAINCO S.A. es compromet a no vendre, difondre ni trametre de cap altra manera les dades personals dels usuaris a tercers, exceptuant en els casos indicats en la present política de privacitat.

Segons l'article 6.1 del RGPD; el consentiment de l'interessat es la base legal per al tractament de les dades; es per això, que sense les seves dades personals no podrem atendre'l correctament, oferir-li la nostra informació comercial ni els nostres serveis.

Les seves dades podran ser cedides a tercers, en els casos que s'indiquen a continuació:

 • Podran ser consultades per organismes reguladors, policials, públics o tribunals nacionals o internacions, o transferits a ells, bé quan tinguem l'obligació de fer-ho en compliment de la legislació vigent o bé quan se'ns sol·liciti.
 • Als proveïdors que precisin accedir a les seves dades per la prestació de serveis que s'hagin contractat amb LAINCO, S.A.; i amb els que s'ha subscrit, prèviament, contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals segons normativa vigent.

5. Dades personals de tercers

En el cas de que faciliti a LAINCO, S.A dades de caràcter personal de terceres persones, es de la seva exclusiva responsabilitat comptar amb el consentiment previ i exprés del tercer per tal d'utilitzar i comunicar-nos les seves dades. La responsabilitat seva es informar al tercer de la inclusió de les seves dades als fitxers de LAINCO, S.A.

6. Actualització de les seves dades

Les seves dades són facilitades de forma voluntària i es garantitza que aquestes són certes, verídiques i actualitzades. Així mateix, per a poder mantenir les seves dades personals actualitzades serà necessari que ens informi quan hi hagi alguna modificació de les mateixes, en cas contrari no ens podrem fer responsables de la veracitat d'aquestes.

7. Transferència de dades

L'informem que LAINCO, S.A.A no precisa realitzar transferències internacionals de dades.

8. Temps de conservació de dades

Només conservarem les seves dades personals durant el temps necessari per al complir amb el propòsit per qual han estat recopilades i per a complir amb els requisits reglamentaris i legals. En aquest cas, es tractaran únicament per acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Finalitzats aquests períodes de prescripció, les seves dades seran eliminades.

9. Drets respecte a les seves dades personals

Els usuaris poden retirar el seu consentiment en qualsevol moment (Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic (LSSICE)). S'informa que pot exercir els següents drets:

 • Dret d'ACCÉS O RECTIFICACIÓ: Per a poder consultar i/o sol·licitar la modificació de les seves dades.
 • Dret de SUPRESSIÓ: a sol·licitar la eliminació de les seves dades personals.
 • Dret de LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: les seves dades personals només podran ser tractades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a OPOSICIÓ AL TRACTAMENT: en aquest cas, les seves dades deixaran de ser tractades per part de LAINCO, S.A., a menys que concorrin motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions que requereixin el tractament de les seves dades personals.
 • Dret a la PORTABILITAT DE LES SEVES DADES: poder sol·licitar la transmissió de les seves dades personals a un tercer que ens hagi autoritzat.

Els drets exposats podran exercir-se mitjançant l'enviament de comunicació a LAINCO, S.A., a l'adreça del domicili social que consta en l'apartat primer de la present política de privacitat de dades personals o a l'adreça de correu electrònic rgpd@lainco.es.

Avís legal

En compliment de l'exercit per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) l'informem dels següents aspectes legals:

LAINCO, S.A. (A-08290348)
Avinguda Compositor Bizet 8-12, Polígon Industrial Can Jardí
08191 Rubí (Barcelona)
93.586.20.15
Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 21.835, Foli 215, pàgina nº B-28.267, Inscripció 45ª

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document té per objectiu regular l'ús de de l'espai web que LAINCO, S.A. posa a disposició del públic (www.lainco.cat)

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest espai web, el seu codi Font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular de LAINCO, S.A., a qui correspon l'exercici exclusiu de l'explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l'espai web per un tercer li atribueix la condició d'usuari i suposo la completa acceptació per la seva part de totes i cada una de les condicions que estableix aquest Avís Legal.

ÚS CORRECTE DE L'ESPAI WEB

L'accés i navegació per aquest espai web implica acceptar i conèixer les advertències legals que aquí es recullin. L'accés no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre LAINCO, S.A. i l'usuari.

L'usuari es compromet a utilitzar l'espai web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquest Avís Legal, les bones pràctiques i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar l'espai web o els serveis que es presten a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo, deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l'espai web a altres usuaris. LAINCO, S.A. podrà prohibir l'accés a aquesta web a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en la web.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LAINCO, S.A. presta el servei, així com no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes citats.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüències de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de LAINCO, S.A. o de tercers o , en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L'usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe d material accessible a través del present espai web o dels serveix que ofereix.

LAINCO, S.A. consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir qualsevol visitant d'aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats en el paràgraf anterior. Igualment, LAINCO, S.A. no garanteix que l'espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la web o per la impossibilitat d'accedir.

LAINCO, S.A. no es responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d'aquest espai web.

El present avís legal podrà patir modificacions de qualsevol tipus quan LAINCO, S.A. ho consideri necessari o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i/o els avenços tecnològics que puguin produir-se en el futur.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de LAINCO, S.A. o de tercers que l'han autoritzat per al seu ús. L'usuari podrà utilitzar-los només per al seu exclusiu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar-los amb finalitzats comercials ni per la seva explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització tècnica d'enginyeria inversa, o a modificar-los, alterar-los o descompilar-los sense la corresponent autorització prèvia del titular i per escrit, a menys que estigui legalment permès.

Tots els drets estan reservats.

POLÍTICA PRIVACITAT DE LES DADES PERSONALS

Al connectar-se al l'espai web de LAINCO, S.A., el servidor on està allotjada la web, reconeix automàticament tant l'adreça IP de l'ordenador de l'usuari com el dia i hora de l'entrada i sortida i per quins continguts de la nostra web ha navegat l'usuari. Es necessari que el servidor de LAINCO, S.A. conegui totes aquestes dades perquè ha de poder comunicar-se amb ell per enviar-li el que l'usuari demana a través del seu navegador i poder veure-ho en la seva pantalla. Ara bé, ni el servidor ni cap membre de LAINCO, S.A. pot conèixer cap de les dades personals de l'usuari si no ha estat ell mateix qui lliure i conscientment els ha facilitat.

Si l'usuari es menor d'edat, serà necessari que compti amb el previ consentiment dels seus progenitors o, si es dona el cas, dels seu/s representant/s legal/s, abans de facilitat les seves dades a aquest espai web.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals dels usuaris té com a finalitat la de facilitar la informació i/o gestionar els serveis que es sol·liciten a LAINCO, S.A. qui, així mateix, pot enviar-li (també per via electrònica) qualsevol tipus d'informació de caràcter comercial o publicitària de la Campanya que consideri d'interès per a vostè.

Per més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

- En la utilització de la web.

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web. Per la seva part LAINCO, S.A. està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

L'usuari serà l'únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra LAINCO, S.A. basades en la utilització de l'espai web per l'usuari. En aquest cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a LAINCO, S.A amb motiu de reclamacions o d'accions legals que li siguin atribuïdes.

- En el funcionament de la web

LAINCO, S.A exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistema electrònic, motivats per causes alienes a LAINCO, S.A.

- En els enllaços des de la web

LAINCO, S.A. declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics)que estiguin fora de l'espai web i al que es pugui accedir per link des d'aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareguin és únicament la d'informar sobre un tema en concret.

Els usuaris que es proposin establis un enllaç ("link") entre una pàgina Web i aquest lloc web hauran de complir amb les següents condicions:

 • L'enllaç ha de ser absolut i complet, es a dir, ha de portar a l'usuari a l'adreça URL del site www.lainco.cat i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pàgina principal.
 • La pàgina Web en la que s'estableixi l'enllaç no podrà crear un "frame" sobre les pàgines de LAINCO, S.A.
 • No es podrà donar cap tipus d'indicació enganyosa, errònia o deslleial sobre la web de LAINCO, S.A.
 • Tampoc podrà contenir continguts il·lícits, contraris a la moral, les bones costums i a l'ordre públic.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquest Avís Legal s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, LAINCO, S.A. a través del seu representant legal i l'usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i es sotméten a la dels jutjats i tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que pogués succeir.

Última actualització > 27/10/2022